Vi møter Asbjørn Sørfonden hjemme på Vedderheia, hvor han har bodd 11 år med familien sin. Som mangeårig styremedlem og tidligere leder av velforeningen på Veddeheia, kjenner han nabolaget godt.

Hvordan er det å bo på Vedderheia?
«Det er godt å bo på Vedderheia. Det er rolig og hyggelig her, og vi har sørlandets beste turområde her ute! Her er mye lys, god luft og en fin blanding mellom etablert bebyggelse og nye boliger, og en fin miks av eneboliger, rekkehus og leiligheter.

Tidligere utbyggere har hatt en god sosial profil på det de har bygd her, og det har slått godt til og dannet grunnlaget for dette flotte nabolaget», forteller Asbjørn.


Hvem er det som bor på Vedderheia?
«Her bor en god blanding av mennesker i alle aldre. Her finner du etablerte boliger med folk som bygde i 1989, som er en begynnende besteforeldre-generasjon. Så har vi helt unge som skal ha sin første leilighet som er i etableringsfasen. Mange av disse velger å bo her også når familien økes, og på den måten blir nabolaget en flott blanding av mennesker. Og så er det mange barn her. Her er det veldig godt tilrettelagt for barnefamilier, ikke minst med tanke på at det er stor barnehage her, samt kort og trafikksikker vei til skoler, både barne- og ungdomsskole».


Hva er det som gjør nabolaget på Vedderheia så spesielt?
«Da vil jeg trekke frem at det bor så mange mennesker her som har gått sammen for å skape et godt bomiljø. Her bryr vi oss om nabolaget og hverandre -  at det skal være trygt og godt for alle. Vi snakker hverandre opp, og det er stor dugnadsvilje. Og så har vi en velfungerende velforening som har trygg og god økonomi», forteller Asbjørn ivrig – og fortsetter:

«Få med også at vi har sørlandets flotteste gratiskonsert. Den har vært arrangert 6 år, og samler 600 mennesker i alle aldre. En flott sensommerkveld kveld sammen, med både lokale og nasjonale artister. Har du ennå ikke opplevd den, er du velkommen vil Vedderheia i 27. august», avslutter Asbjørn Sørfonden – en god ambassadør for det gode nabolaget på Vedderheia

På vedderheia har vi


- Flotte turområder i umiddelbar nærhet

- Trygg skolevei for de minste

- Barnehage

- Nærhet til både barne- og undomsskole

- Nærhet til Tinntjønnhallen

- Bussforbindelser for som går helt inn til Vedderlia