Arkitektbeskrivelse

I Vedderlia har vi tilrettelagt for 45 nye boenheter. Alle boligene får adkomst fra den interne veisløyfen. 

Hovedfokuset vårt har vært å lage romslige tomter som alle får sol og utsikt. Tomtene følger terrengets naturlige fall fra høyeste punkt ved avkjørsel og ned mot syd og vest. Dette gir lys og utsikt til landskapsrommet mot vest for samtlige tomter.

Terrasseringen av tomtene skaper variasjon i opplevelsen av planområdet samtidig som tomtene får lite innsyn og mye sol på den enkeltes uteplass.

Området består av tre bygningstyper: eneboliger, tomannsboliger og firemannsboliger. Disse har hver for seg sitt eget uttrykk, men har også fellesnevnere. Dermed vil området oppleves helhetlig, men allikevel variert.
Området knyttes til omkringliggende friluftsområder og lekeplasser, samt gang/sykkelveier. Dette vil binde det nye boligområdet sammen med Vedderheias allerede godt etablerte boområder. Det nye boligområdet vil også få en egen intern lek-/ og møteplass. 

Vedderlia vil tilføre Vedderheia gode boliger med høy tomtekvalitet og et variert boligtilbud. Utformingen av området vil gi gode bokvaliteter, sosiale rom og en foredling av de naturlige kvalitetene i området.

Den enkelte bolig er prosjektert med gode, effektive planløsninger som er tilpasset den enkelte tomts kvaliteter og muligheter. Vi har prosjektert boligene med hovedsakelig saltak som er tilført en moderne språkdrakt tilpasset dagens formspråk.

Se alle boligtypene